Handels betingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Instinct. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Instinct.

 

Generelle oplysninger om virksomheden

Instinct leverer it-ydelser, software og konsulentbistand.

 

Selskabsform Enkeltmandsvirksomhed
CVR-nummer 27 45 39 88
Etablerings år 2003
Adresse Østergårdsvej 292
8355 Solbjerg
Telefonnummer 36 94 80 48
Mail mail@instinct.dk

Priser

Alle vores priser er i danske kroner, eksklusiv moms

Bestilling

Kan ske på telefon, mail eller med post. Tager vi ikke telefonen så indtal besked, så ringer vi tilbage. Bruger du mail, vil vi svare indenfor senest 2 arbejdsdage. Vi anbefaler, at mailen bliver brugt i forbindelse med en forespørgsel, da det vil lette behandling af din forespørgsel væsentligt.

Betalingsfrister

Beløb indbetales på konto 1957 – 6266 780 328 såfremt intet andet er oplyst på ordrebekræftelse.

Beløb under kr. 25.000,00
7 dage + løbende uge

Under 100.000,00
30 dage + løbende uge

Over 100.000,00
Individuelt

Ved ordre med fysisk(e) vare
Mindst 50 % af ordres totale sum betales inden ordren påbegyndes.

Gebyr og renter ved manglende betaling

Renter og gebyr påskrives kundens konto. Særskilt faktura eftersendes med ny hovedstol i forbindelse med påmindelse/rykker.

Betalingspåmindelse
Afsendes dagen efter forfaldsdato. Gebyr: kr. 0,00.

Rykker 1
Afsendes 10 dage efter betalingspåmindelsen + nærmeste mandag. Gebyr: kr. 100,00

Rykker 2
Afsendes 10 dage efter 1. rykker + nærmeste mandag. Gebyr: kr. 100,00

Indstilling til inkasso
Afsendes 10 dage efter 2. rykker + nærmeste mandag. Gebyr: kr. 100,00

Alle aktive tjenester, herunder men ikke begrænset til serviceaftaler, webhotel, mail, hosting af virtuelle miljøer, cloud services, omstillingsanlæg og serviceydelser af enhver art stilles i bero.

Ved overdragelse til inkasso vil kunden blive pålagt yderligere omkostninger. Det skyldige beløb behandles herefter som inkassosag hos advokat og er ude af Instincts hænde.

Gebyr i øvrigt

Forsendelsesgebyr
Alle henvendelser fra Instinct (herunder faktura, kreditnota og opgørelser) sendes som udgangspunkt elektronisk. Hvis i ønsker at modtage alle henvendelser pr. alm. brev pålægges et forsendelsesgebyr på kr. 50,00.

Leveringsbetingelser

Leveres for købers regning og risiko. Levering af opgaver efter specifikationer eller ændringer på bestående produkter, vil ske ved Instincts personlige eller skriftlige henvendelse til kunden.

Der er som udgangspunkt ingen bod ved for forsinket levering. Såfremt der er en bod, skal denne fremgå af ordrebekræftelsen.

Handebetingelser i øvrigt

Er det en bundet opgave efter specifikationer eller ændringer på bestående produkter vil proceduren være som flg.:

1. OVERSLAG fremsendes gerne, men er ikke bindende for sælger.
2. TILBUD. Med udgangspunkt i overslaget, udarbejder vi gerne et tilbud, der er gældende i 10 arbejdsdage.
3. ORDREBEKRÆFTELSE. Er vi enig om tilbuddet, fremsender vi ordrebekræftelse i 2 eksemplarer, underskrevet af sælger. Det ene eksemplar returneres med firmastempel og underskrevet af en juridisk ansvarlig. Indeholder ordren fysisk(e) vare skal halvdelen af ordren indbetales i depositum, inden ordren påbegyndes.
4. FAKTURA fremsendes sammen med leveringen af varen. Betingelser fremgår jfr. punkterne "Betalingsfrister" samt "Gebyr og renter ved manglende betaling" i dette dokument. Fremgår der andre betingelser af ordrebekræftelsen, er disse til enhver tid gældende.

Fortrydelsesret

Er varen leveret efter købers specifikationer, er der ingen returret jfr. købeloven om B2B handel.

Ved privat handel returneres alle vare for købers regning.

Reklamation

Købelovens regler om handelskøb (B2B handel) gælder. Ved leveringssvigt grundet dokumenteret sygdom eller anden handels force majeure, er der ingen erstatningspligt fra sælger.

Når du ønsker at reklamere over et produkt, skal du kontakte Instinct på en af de kontaktformer, der er angivet under afsnittet "Generelle oplysninger om virksomheden".

Tvist

Tvist mellem partnerne forgår efter Dansk lov og retsinstans.

Forbehold

Vi tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, samt leveringssvigt og force majeure.